lørdag 29. januar 2011

På 99-årsdagen til Arne Næss

På torsdag var timeplanen blitt oppløst på grunn av noen klasseturer, og norsklærerkollega Ragnhild og jeg grep anledningen til å gjøre noe tverrfaglig med niendeklassen vi begge har i hver våre fag. Siden vi nettopp var i gang med generatorer og vannkraftverk i naturfagtimene, mens elevene hadde arbeidet med filosofer i norsktimene, og siden Arne Næss helt tilfeldigvis ville fylt 99 år på akkurat denne dagen, så var Altaaksjonen et naturlig tema å velge.1

Vi delte elevene inn i grupper som fikk sette seg inn i rollene til ingeniører, samer, politifolk, aktivister og politikere. En elev ble tildelt rollen som Arne Næss, og en annen skulle representere Gro Harlem Brundtland. Hver gruppe fikk ei liste over filmsnutter og noen spørsmål de skulle forsøke å svare på. Målet var at elevene skulle kunne spille et folkemøte om utbyggingskonflikten på slutten av dagen.