lørdag 19. mars 2011

Grunnstoffkort

Regelmessighetene i grunnstoffenes egenskaper ble oppdaget lenge før atomets struktur var forstått, og Tellus 9 inneholder en aktivitet der elevene får prøve seg på å gjenoppfinne den periodiske tabellen. På kopieringsoriginalen er det 20 kort, og på hvert kort står navn, atommasse og noen sentrale egenskaper til et av de 20 letteste grunnstoffene. Elevene klipper ut kortene og ordner grunnstoffene i rekkefølge etter atommasse, og prøver deretter å gruppere grunnstoffene etter egenskaper.