lørdag 19. mars 2011

Grunnstoffkort

Regelmessighetene i grunnstoffenes egenskaper ble oppdaget lenge før atomets struktur var forstått, og Tellus 9 inneholder en aktivitet der elevene får prøve seg på å gjenoppfinne den periodiske tabellen. På kopieringsoriginalen er det 20 kort, og på hvert kort står navn, atommasse og noen sentrale egenskaper til et av de 20 letteste grunnstoffene. Elevene klipper ut kortene og ordner grunnstoffene i rekkefølge etter atommasse, og prøver deretter å gruppere grunnstoffene etter egenskaper.

Det å ordne stoffene etter atommasse gikk lett, men det var ikke mange som av seg selv fant noen måte å sortere etter egenskaper samtidig som rekkefølgen etter masse ble bevart. Kanskje ga jeg dem også litt for lite tid til aktiviteten, eller for få føringer. Vi oppsummerte på tavla og snakket om hvordan systemet vårt liknet på periodetabellen bakerst i boka. Etterpå leste vi en artikkel om Mendelejev som forklarte at han hadde brukt nettopp en selvlaget kortstokk med grunnstoffnavn og atommasse da han puslet seg fram til sin versjon av det periodiske systemet.

I timen etter jobbet vi med grunnstoffamilier, og fylte ut Refsahlske begrepskart for halogener, alkalimetaller, edelgasser og karbongruppa. Grunnstoffkortene kom til nytte igjen, da, for elevene trengte da bare å finne kortet til ett av grunnstoffene for å finne egenskapene til hele gruppa. I det hele tatt var denne kortstokken fra Tellus 9 gull verd, og jeg angrer bare på at jeg ikke laminerte kopiene elevene fikk før de klippet opp kortene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar