tirsdag 3. april 2012

Bedre grensesnitt for resultatene fra Nasjonale prøver?

Hvem aner hvor mye penger som brukes på å avholde Nasjonal prøve i regning? Når vi legger sammen utgiftene til å skape og utvikle oppgavene, programmere grensesnittet, og pilotteste oppgavene, så blir det en del allerede. Hvis vi i tillegg regner sammen antall lærertimer som brukes på bare selve testingen, antall timer skolenes IT-ansvarlige sammenlagt bruker på å legge til rette for gjennomføringen, og så legger til antall elevtimer som investeres i prosjektet, så er det ikke få årsverk som ofres for å få gjennomført disse målingene.

Og det er greit! Oppgavene på Nasjonal prøve i regning er riktig fine, de. Både mattelærerkollegene mine og jeg oppfatter oppgavene som valide tester av viktige og relevante ferdigheter. Vi er skjønt enige i at dårlige resultater på Nasjonal prøve på 8. trinn gir grunn til å fokusere sterkt på tallforståelse og grunnleggende regning fram mot Nasjonal prøve på 9. trinn. Vi vil gjerne vite hvordan elevene ligger an på disse områdene. Alt skulle dermed ligge til rette for at lærere ville kaste seg begeistret over prøveresultatene straks skolen får tilgang til dem, og så bruke dem aktivt i planlegging av undervisning og utvikling av tiltak.

Når resultatene fra Nasjonale prøver likevel ikke sjelden blir liggende nesten urørt skyldes det altså ikke ideologiske motforestillinger mot testing, og heller ikke innvendinger mot prøvens relevans. Problemet er teknisk - vi får resultatene i et format som er vanskelig å bruke. Riktignok ville en bruker med gode ferdigheter innen regneark og masse god tid klare å trekke ut mye nyttig fra filene som skolen får tilgang til. Men i praksis skorter det på begge deler, og arbeidet med dataanalyse blir ofte ikke gjort.

Ville det være så vanskelig å gjøre datamaterialet tilgjengelig på en mer brukervennlig måte? Kjære Udir - når det først er brukt så mye tid og penger på å gjennomføre disse målingene, kan dere ikke like godt også ansette noen programmører som kan lage et grensesnitt som den jevne lærer kan bruke? Vi ville ha nytte av et verktøy som med få tastetrykk lot oss se klassens styrker og svakheter presentert grafisk, finne enkeltelevers resultater på forskjellige områder innen regning, og sammenlikne prestasjonene på forskjellige oppgaver som tester samme fagstoff. Vi vil ha resultatene sortert på ferdighetene som testes, og ikke bare på oppgavenummer. Og dette med tre forskjellige excelfiler svarende til de tre forskjellige versjonene av testen - hva er det vi skal med dette (eller hva var det jeg misforsto her?) Det ville også vært kjempefint om vi fikk verktøy til å trekke ut tilsvarende informasjon fra øvingssettene som ligger ute. 

Kan dere ikke ordne dette, værsåsnill?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar