tirsdag 3. april 2012

Selvrettende samarbeidsoppgaver i matte

Når elevene har fasit til regneoppgavene bak i boka blir det mange som litt for raskt sjekker svarene sine der. Riktignok er det avgjørende at elevene får rask tilbakemelding på om de har regnet riktig, både for motivasjonens skyld, og for at de ikke skal øve inn feil regneteknikk ved rein gjentakelse. En form for fasit må de altså ha. Men hvordan kan vi sikre at elevene får nesten umiddelbar tilbakemelding på utregningen sin, men uten at de får altfor enkle snarveier forbi selve læringsarbeidet? Nedenfor er det beskrivelser av noen oppgaveformat som gir elevene rask bekreftelse, men uten å ta fra elevene arbeidet med selv å finne utav prosessen.


Row Games

I oppgaveformatet som den fabelaktige Kate Nowak har kalt Row Games får elevene vertikalt todelte ark med oppgaver som parvis har like svar. Elevene arbeider sammen to og to, men regner ut hver sine oppgaver. For hver oppgave sjekker de om de har fått samme svar som medeleven. Hvis svarene er ulike har minst en av dem regnet feil, og elevene må arbeide sammen om å finne ut hvor feilen ligger, og da må de regne gjennom hverandres oppgave og snakke sammen om hva de finner ut.

Her er et slikt oppgavesett for løsning av lineære likninger og et for utregning av stigningstall. Originalversjonene til disse to oppgavesettene er laget av Shelly Temple og ligger på I Love Math, jeg har stort sett bare oversatt dem til norsk. Hvis noen nå kan finne et godt norsk ord for Row Games, så ville det være stas!


Add Em Up!

Nok en ide fra Kate Nowak, som jeg foreløpig ikke har prøvd: Elevene arbeider i firergrupper, og hver gruppe får fire sett oppgaver. Gruppa får også summen av svarene til hvert sett med fire oppgaver. Hvis summen av svarene på en oppgave ikke stemmer er det altså fire utregninger gruppa må gå gjennom og snakke om for å finne feilen.


Puslespill

Forskjellige typer puslespill kan også gi elevene rask tilbakemelding på om de er på rett kurs, samtidig som elevene beholder ansvaret for å vurdere hva som er feil. Det jeg har brukt mest kommer også fra I Love Math. Her skal elevene finne ut hvilket stigningstall og hvilket par punkter som hører sammen med en gitt graf. Elevene klipper ut papirbiter med stigningstall og punkter påskrevet (dette kopieres på farget ark) og limer bitene på plass ved siden av riktig graf. Her er også et puslespill hvor elevene skal lime inn riktig funksjonsuttrykk til hver graf.

Oppgaven er delvis selvrettende på den måten at puslespillbiter som ikke synes å passe tyder på at noen andre biter har blitt plassert feil. Her er det imidlertid fullt mulig for elever som ikke har tilstrekkelige kunnskaper til å plassere noen av bitene riktig å lime alle inn på måfå uten å oppdage at ingenting er korrekt, så denne aktiviteten krever mer årvåkenhet av læreren.


Fasit på naboens ark

Noen ganger holder det at svar på den ene elevens oppgaver står på arket til den andre eleven. Her er et slikt oppgavepar om utregninger for å finne vei, fart og tid. Jeg kopierte det ene oppgavearket på gult papir og det andre på oransje, og ventet til et stykke uti timen med å fortelle elevene at de kunne finne en partner med et ark med en annen farge for å sjekke svarene sine. Det fungerte bra.Samarbeide om å lage selvrettende oppgaver?

Den store ulempen med slike selvrettende samarbeidsoppgaver er naturligvis at det tar mye tid å lage dem. Det ville hjelpe om vi delte oppgavesett så vi slapp å skrive mange hver. Kate Nowak har en åpen mappe med Row Games for en rekke tema, og kanskje vi skulle hatt tilsvarende på norsk?

3 kommentarer:

  1. Kjempefint! En oversettelse ville jo være spaltespill. Kan jeg bruke disse oppgavene i praksisen min på Nyskolen?

    SvarSlett
  2. Ja, såklart! (Så kommentaren din her først etter å ha lest den på FB - vært uten nett hele dagen.) Generelt blir vel lærere bare glade om materialer de legger ut på nett blir brukt, så lenge det ikke er til kommersielle formål. Men det burde jeg vel for ordens skyld skrevet et eller annet sted. En eller annen gang ...

    SvarSlett
  3. Hvilke(t) tema er det du skal undervise om i praksisperioden, forresten?

    SvarSlett