tirsdag 27. mai 2014

Enkel lab om løselighet og temperatur

Denne labøvelsen er enkel og egner seg fint i opplæringen om labrutiner, som en første øvelse med reagensrør. Elevene slipper en dråpe sukkerkulør oppi vann med tre ulike temperaturer og sammenligner blandingene umiddelbart etterpå.

Forsøket er en forholdsvis direkte, nesten dramatisk, illustrasjon av partikkelmodellen. Tematisk hører forsøket hjemme blant kompetansemålene for 7. trinn. Mange åttendeklassinger trenger imidlertid en ny gjennomgang av partikkelmodellen, og denne øvelsen passer fint tidlig på ungdsomstrinnet.Kompetansemål: Eleven skal...
  • kunne ... gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser (Forskerspiren)
  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen (fra kompetansemålene for 7. trinn).

Nødvendig utstyr/materiell til hvert elevpar:
  • Stativ med tre reagensrør
  • En petriskål med en dråpe sukkerkulør
  • Tre tannstikkere
  • Til hver elev, en kopi av labinstruksen

Nødvendig ustyr til hele klassen (på kateteret):
  • Isbiter og vann i ei mugge
  • Romtemperert vann fra springen på ei flaske
  • Vannkoker

Aktivitet:

Noen utpekte elever går rundt med henholdsvis vannkoker, isvann og romtemperert vann og fyller på reagensrørene til klassekameratene. Noen enkeltelever kan også dele ut en petriskål med en dråpe sukkerkulør til hvert par.

Dette skjemaet kan deles ut til elevene, men det er nok lurt å blanke ut en del felt som er utfylt her. Forsøkets hensikt og elevenes hypoteser bør for eksempel formuleres i en klassediskusjon og skrives inn av elevene sjøl. Notatene på skjemaet blir grunnlag for labrapporten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar