søndag 1. juni 2014

Periodetabellen - mønster i elektronfordelingene

Dette undervisningsopplegget egner seg både til mengdetrening og til utvikling av begreper innenfor atomteori. Det tar 2-3 økter. Det mest relevante kompetansemålet er
Elevene skal vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet.

Målene er at eleven skal kunne
  • finne ut hvor mange elektroner et atom har, ut fra periodetabellen
  • fordele elektronene til et atom på elektronskall, og finne antall ytterelektroner
  • fortelle at stoffer med samme antall ytterelektroner har liknende kjemiske egenskaper
  • fortelle at i atomer i samme rekke i periodetabellen har samme antall elektronskall, mens atomer i samme gruppe har samme antall ytterelektroner

Nødvendig utstyr/materiell:

Bakgrunn:

Opplegget er inspirert av en veldig fin aktivitet i lærerveiledningen til Tellus 9, hvor elevene skal prøve seg på å gjenoppfinne den periodiske tabellen.  På kopieringsoriginalen er det 20 kort, og på hvert kort står navn, atommasse og noen sentrale egenskaper til et av de 20 letteste grunnstoffene. Elevene klipper ut kortene og ordner grunnstoffene i rekkefølge etter atommasse, og prøver deretter å gruppere grunnstoffene etter egenskaper. Med litt hell og tålmodighet og noen hint underveis kan de oppdage periodisitet i egenskapene. Mine fant ikke mønsteret uten ganske mye hjelp, for jeg hadde beregnet for lite tid til øvelsen. Det kan være en fordel om elevene får gjennomført denne øvelsen fra Tellus 9 før opplegget i dette innlegget, uten at det er nødvendig å gjøre det.

Når de vedlagte materialene skal brukes trenger elevene først en en felles gjennomgang av hvordan vi plasserer elektronene rundt et atom. Så får de hver sitt grunnstoffkort. Lærer kan fordele kortene slik at elever som sitter i nærheten av hverandre får grunnstoffer i samme gruppe, uten at elevene vet noe om dette, og en kan da utnytte overraskelsen over at alle finner ut at sidemannen har samme antall ytterelektroner selv om de har fordelt ulike antall elektroner på ulike atomer. Her er det naturlig å snakke litt om hva grunnstoffer med samme antall ytterelektroner har felles.

Så får elevene hver sitt A3-ark med den vedlagte periodetabellen, med instruks om å fordele elektronene. I gruppa mi var det ingen som utnyttet det vi hadde gjennomgått om antall ytterelektroner i ei gruppe til å fylle ut oppgavearket raskere. Oppgavearket fungerte bra som mengdetrening i å slå opp atomnummer og fordele elektroner, oppdagelsen av likheten mellom atomer i samme gruppe kom fram som en like ny oppdagelse på slutten av øvelsen.

Jeg har lenket til pdf-versjoner her, men hvis noen heller vil ha wordfilene, send en e-post (hannachoat på gmail).

1 kommentar:

  1. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

    SvarSlett