lørdag 12. februar 2011

Kanskje vi skulle gjort noe utav Darwindagen

Det er visst Darwin Day i dag. Litt rart at ikke Google har tilpasset logoen sin for å gjenspeile det - eller kanskje det kommer om en halvtimes tid, når det blir 11. februar i California også.

Jeg underviste om evolusjonsteorien for første gang i mai/juni i fjor, og det gikk ikke så bra. Det skyldtes nok delvis at elevene var veldig lei og klar for ferie. Det skyldtes antakelig også at Tellus behandler evolusjonsteorien på 8. trinn, før elevene har lært om celler eller om genetikk, som først dekkes i Tellus 10. Henvisningene til encellede organismer med og uten cellekjerne, til klorofyll og fotosyntese i bakterier, og til arv generelt ble dermed hengende i løse lufta. Jeg tenker også at åttendeklassinger rett og slett er litt vel unge til å forholde seg til dette stoffet. Geologisk tid er tross alt vanskelig for voksne også. Men noen av vanskelighetene med stoffet skyldtes andre ting.

En fin junidag med strålende sol tok jeg klassen med ut i skolegården hvor to av elevene på forhånd hadde krittet opp ei linje på ca 70 meter. Vi gikk langs linja, og jeg fortalte litt om viktige geologiske begivenheter der hvor de ville funnet sted om vi lot de 70 metrene representere jordas alder. Her kommer bakteriene! Her oppstår alpene! Dinosaurene dør ut nå! Og her, like ved slutten på vandringen, oppstår menneskene, så her setter vi oss ned og snakker mer om dette.

Elevene virket merkelig motvillige, selv tatt i betraktning at en etterlengtet sommer var like om hjørnet og noen og hver kunne foretrekke å bare sitte i sola. De fulgte ikke med og så alle andre veier mens jeg prøvde å fortelle. Da alle hadde satt seg og jeg hadde snakket litt om hvor kort tid, relativt sett, menneskene hadde vært på jorda, oppsummerte en av guttene, en av ledertypene i klassen, det som nok var stemningen generelt.

"Jeg tror ikke noe på det," sa han. "Jeg tror Gud skapte oss slik vi er. Ferdig."

Jeg stammet noe om at det var mange mennesker som trodde på en gud som brydde seg om menneskene og som også trodde på evolusjonsteorien. Og at etterhvert som han lærte mer kunne han selv sette seg inn i bevismaterialet og danne seg sin egen mening. Men saken virket egentlig avsluttet, og jeg kunne like gjerne snakket til en vegg. 

Under innledningen til kapittelet hadde jeg forklart at elevene ikke ville bli spurt om å erklære noe de ikke trodde på i denne enheten, og jeg hadde innbilt meg at jeg på den måten hadde foregrepet problemet. På prøven ville det være helt greit om de innledet svarene sine med "biologer mener at...", og at det bare var forventet at de kunne greie ut om hva evolusjonsteorien gikk ut på og hva naturvitere eller læreboka regner som grunnlag for den, ikke at de selv skulle påstå noe de ikke ville stå inne for. Men med en slik distanse til stoffet må vel kapittelet ha fortont seg svært meningsløst for mange av elevene.

Neste år kommer dette kullet omsider til å lære om celler, fotosyntese og arv. Kanskje tar jeg opp igjen litt om evolusjon igjen da, hvis tida tillater det. Det er i alle fall synd om de går ut av ungdsomsskolen uten klarere begrep om hva dette går ut på enn det de satt igjen med etter enheten i 8. klasse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar