lørdag 29. oktober 2011

Puslespill: vi lærer å snakke algebraisk

Det å oversette mellom naturlig språk og algebra er vanskelig for mange elever. Jeg forsøkte først å få elevene til selv å konstruere oversettelsen fra tekst til algebra og omvendt, men dette ble for vanskelig:


I stedet prøvde jeg da samme type øvelse, men med svarmulighetene gitt på forhånd i form av et sett med kort, der halvparten hadde en påskrift på naturlig språk, og den andre halvparten en påskrift med matematiske symboler. Elevene jobbet parvis med å finne ut hvilke kort som passet sammen. Dette gikk fint, og skapte godt engasjement. Det at svaralternativene var gitt på forhånd fungerte bra som støttehjul. En del elever ble raskt ferdig, og da var det greit å ha konvolutter med flere slike puslespill i bakhånd. Malene ligger her.

En gjengangerfeil var forveksling av a - b og a > b, men dette var også den eneste vanlige feilkoplingen. Jeg konsentrerte meg da om denne feilmuligheten da jeg gikk rundt og sjekket hvordan det gikk. Med svaralternativene på oppklippede papirbiter forsvant også en vanlig avsporing fra arbeidet med den opprinnelige tabellen: mange elever hadde da forsøkt å finne ut hvilken verdi de forskjellige variablene måtte ha for at alle setningene skulle stemme, i stedet for bare å oversette mellom tekst og algebra, slik intensjonen min hadde vært.

Foruten øvelsen i å tolke algebrasymboler brukte vi denne øvelsen som utgangspunkt for en samtale om forskjellen mellom matematiske påstander (likninger, ulikheter) og matematiske uttrykk (som kan ha forskjellige verdier avhengig av verdien til variabelen, men som ikke er sanne eller usanne). Siden elever nesten alltid på et eller annet tidspunkt prøver seg på å bruke reglene for likningeløsning på algebrauttrykk, er det greit å bruke alle anledninger til å understreke forskjellen mellom likninger og uttrykk, tenker jeg.

1 kommentar:

  1. Takk, Hanna! Dette er ypperlig til "gloseøving" i matematikk. Veldig glad for å klare å finne bloggen din igjen :)

    SvarSlett